Nếu bạn muốn THAY ĐỔI hoa trái bạn phải thay đổi GỐC RỄ

Nếu bạn muốn THAY ĐỔI hoa trái,
bạn phải thay đổi GỐC RỄ .
Nếu bạn muốn THAY ĐỔI CÁI HỮU HÌNH,
Bạn phải THAY ĐỔI CÁI VÔ HÌNH trước tiên.

T. HARV EKER

Mọi kết quả bạn đang có là do bắt đầu chính suy nghĩ bên trong, suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc thúc đẩy hành động, hành động tạo ra kết quả. để thay đổi kết quả bạn cần thay đổi gỗ rễ suy nghĩ bên trong, muốn thay đổi cái hữu hình bạn cần phải thay đổi cái vô hình, vô hình ở đây chính là suy nghĩ, cảm xúc của bạn.

Suy nghĩ tích cực lạc quan tạo ra cảm xúc tốt vui vẻ khiến bạn hành động mạnh mẽ tích cực và tạo ra một cuộc sống hạnh phúc.

Suy nghĩ tiêu cực bi quan tạo ra cảm xúc tồi tệ, khó chịu, buồn chán khiến hành động của bạn là tiêu cực thiếu mạnh mẽ, từ đó tạo ra một cuộc đời thất bại.

Bạn chính là người tạo ra số phận của mình, mỗi ngày sống bạn có quyền quyết định một ngày của mình trôi qua một cách ý nghĩa hay buồn chán.

Chia sẻ bởi: Trương Văn Hòa

2018-12-25T10:11:03+00:00

2 Comments

  1. Vũ Thanh giang 10/06/2017 at 2:55 sáng - Reply

    Xin cam on cac Bsai viet Cuanhuaxuan cac ban rat hay va bo ich

  2. Đỗ Hoàng Thắng 11/06/2017 at 10:35 chiều - Reply

    Thay đổi là tất yếu của quá trình phát triển. Và mọi công cuộc thay đổi đều mang theo sự hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn người chia sẽ!!

Leave A Comment