Trương Văn Hòa

About Trương Văn Hòa

Cách duy nhất để phát triển doanh nghiệp thành công trên Internet là tạo ra một hệ thống phễu bán hàng . Chuyên gia Trương Văn Hòa - CEO Lamgiau247 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Kịch bản bán hàng đỉnh cao qua điện thoại chốt đơn chỉ với một cuộc gọi

2019-05-22T11:16:34+07:00

Tele sale là gì? tele sale là một hình thức bán hàng qua điện thoại rất phổ biến hiện nay,

Kịch bản bán hàng đỉnh cao qua điện thoại chốt đơn chỉ với một cuộc gọi2019-05-22T11:16:34+07:00