Trương Văn Hòa

About Trương Văn Hòa

Cách duy nhất để phát triển doanh nghiệp thành công trên Internet là tạo ra một hệ thống phễu bán hàng . Chuyên gia Trương Văn Hòa - CEO Lamgiau247 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Báo Dân Trí khen nức nở về mô hình các khoá học Video Online với hoa hồng tiếp thị 80%

2019-10-01T17:38:36+07:00

Sắp sửa có thêm dự án kinh doanh khoá học Video Online cũng là đại diện Singapo chuẩn bị ra

Báo Dân Trí khen nức nở về mô hình các khoá học Video Online với hoa hồng tiếp thị 80%2019-10-01T17:38:36+07:00

Kịch bản bán hàng đỉnh cao qua điện thoại chốt đơn chỉ với một cuộc gọi

2019-05-22T11:16:34+07:00

Tele sale là gì? tele sale là một hình thức bán hàng qua điện thoại rất phổ biến hiện nay,

Kịch bản bán hàng đỉnh cao qua điện thoại chốt đơn chỉ với một cuộc gọi2019-05-22T11:16:34+07:00