Hướng dẫn 2 cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả nhất

Bản lập kế hoạch kinh doanh mẫu hiệu quả

Bạn đã có ý tưởng kinh doanh rất tâm đắc và giờ bạn cần viết chúng ra thành một bản lập kế hoạch kinh doanh với những bước hành động chi tiết . Bản lập kế hoạch kinh doanh là vô cùng quan trọng để bạn nhìn nhận và đánh giá lại rõ hơn về tính khả thi của ý tưởng và dự án , là bản định hướng các hành động cụ thể và giám sát thực hiện trọng suốt quá trình khởi sự .

Bản kế hoạch kinh doanh cũng là công cụ quan trọng để bạn kêu gọi thêm đối tác , tìm nhà đầu tư vốn , trình với cơ quan ban ngành có liên quan … Nhưng bạn đang phân vân không biết nên viết gì trong đó và bạn cần một Bản kế hoạch kinh doanh mẫu để có thêm gợi ý về cách viết . Mời bạn thâm khảo 2 mẫu bản lập kế hoạch kinh doanh dưới đây:
Nên xem : Bí quyết khởi nghiệp kinh doanh trong 12 tuần

1 . Mẫu lập Kế Hoạch Kinh Doanh thứ nhất .

Những chỉ dẫn dưới đây sẽ giúp bạn viết một bản lập kế hoạch kinh doanh thành công :

 • Mục lục
 • Tóm tắt kế hoạch kinh doanh
 • Giới thiệu công ty
 • Sản phẩm và dịch vụ
 • Phân tích nghành
 • Phân tích thị trường
 • Thị trường mục tiêu
 • Kế hoạch tiếp thị và bán hàng
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • Đội ngũ quản lý
 • Dự báo tài chính
 • Các báo cáo tài chính
 • Chiến lược rút lui khỏi công ty

Xem ngay 6 bước khởi sự kinh doanh thành công

MỤC LỤC

Bảng mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh của bạn và có thể được chia thành các đề mục nhỏ quan trọng hoặc để làm rõ . Nhớ rằng trang mục lục phải được sắp xếp rõ ràng, ngăn nắp và đánh số trang theo đúng cách thức .

Bảng mục lục sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh của bạn .

TÓM TẮT TỔNG QUÁT

Tóm tắt Tổng quát nên đề cập đến những vấn đề sau một cách rõ ràng và chính xác :

Giới thiệu qua về Công ty

Các đoạn mở đầu nên giới thiệu công ty làm gì và ở đâu . Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường của bạn , số kinh phí bạn hy vọng có và nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng như thế nào .

Tầm nhìn , sứ mệnh

Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng không chỉ cho kế hoạch kinh doanh của bạn, mà còn cho cả công ty của bạn nữa . Lời tuyên bố này xác định ra con đường công ty bạn sẽ đi theo và là nguyên tắc chỉ đạo xuyên xuốt các chức năng của công ty .

Lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của bạn cho người đọc biết thông tin về bạn và kế hoạch kinh doanh của bạn – công ty của bạn đại diện cho cái gì , bạn tin tưởng vào điều gì , và bạn mong muốn đạt được điều gì .

Điểm lại cơ hội

Mô tả và lượng hóa cơ hội và xem bạn phù hợp ở chỗ nào . Giải thích tại sao bạn tham gia ngành kinh doanh này và lý do bạn sẽ tận dụng cơ hội này .

Tóm tắt thị trường

Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển ( tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng giai đoạn sau ) . Những động lực chính , xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì ?

Tạo sự khác biệt ( điều gì làm bạn khác với người khác )

Điều gì khiến cho bạn khác với toàn bộ phần còn lại ? Sản phẩm của bạn do một bên sở hữu , có đăng ký bằng sáng chế , hay có đăng ký bản quyền không ? Dịch vụ của bạn tốt hơn , nhanh hơn , rẻ hơn hay không ? và nếu thế thì tại sao lại như vậy ? Có phải lợi thế của bạn chỉ mang tính “ tạm thời ” ? và bạn có các bước thực hiện để bảo vệ vị thế của mình không ? Liệu có các cản trở gia nhập thị trường đúng như dự báo tài chính của bạn không ?

Mô tả sản phẩm/ dịch vụ

Phần này nên mô tả ngắn gọn sản phẩm và dịch vụ của bạn .

Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý

Xét về lịch sử , đội ngũ quản lý công ty là một trong những chỉ báo về sự thành công và các nhà đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty . Ngắn gọn , bạn muốn nhấn mạnh những kinh nghiệm phù hợp trước đây của độ ngũ quản lý . Nêu tên các công ty , các cương vị đã làm và các thành tựu chính đã đạt được .

Bản chất và sử dụng nguồn thu

Bạn đang cần bao nhiêu vốn đầu tư .

Xin lưu ý rằng một trong những nguyên nhân chung nhất dẫn tới thất bại trong kinh doanh là vấn đề thiếu vốn . Bạn nên có biết rõ mình cần bao nhiêu tiền để vận hành doanh nghiệp trong cả năm đầu tiên . Nhà đầu tư cũng muốn biết số tiền sẽ được sử dụng là bao nhiêu .

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Phần này trình bày tóm tắt làm thế nào bạn tới được thời điểm này và trong tương lai định hướng sẽ đi về đâu . Nguồn gốc của việc kinh doanh của bạn là gì ? Nhóm quản lý được hình thành như thế nào ? Bạn kiếm được kinh phí như thế nào tới thời điểm hiện nay ? Bạn có đầu tư tiền riêng của mình vào cuộc kinh doanh này không và bao nhiêu ? Cơ cấu pháp lý của công ty như thế nào ? Ai là chủ đầu tư hiện nay và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu ? Cơ sở vật chất hiện tại và tương lai ? Chiến lược rút khỏi công ty như thế nào ?

Mô tả pháp lý

Gồm những chi tiết sau : công ty được thành lập ở đâu và khi nào , một dòng mô tả lĩnh vực kinh doanh của bạn và tóm tắt công ty của bạn cung cấp những gì .

Lịch sử công ty

Tổng quan về lịch sử kinh doanh của bạn . Sắp xếp chi tiết công ty thành các sự kiện theo dòng thời gian hoặc theo hình thức văn kể và nêu cả các thành tựu và những mốc quan trọng . Giải thích tại sao bạn khởi nghiệp công ty , động lực thúc đẩy sự ra đời công ty , và sự kết hợp sản phẩm/dịch vụ thay đổi như thế nào theo thời gian . Liệt kê dữ liệu trước đây về bán hàng , lợi nhuận , số lượng bán ra , số nhân viên và các dữ kiện quan trọng khác để hình thành doanh nghiệp của bạn : chủ đầu tư của bạn là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu ? Đội ngũ quản lý được hình thành như thế nào .

Thực trạng

Ghi nhanh địa điểm công ty hiện nay ở đâu . Bạn có ở tại một địa điểm , bạn hiện giờ bán gì , có bao nhiêu nhân viên và bạn thành công đến mức nào ? Chỉ rõ thế mạnh , đồng thời cũng thẳng thắn và chân thực cho biết điểm yếu . Chủ đầu tư biết rằng tất cả doanh nghiệp đều có điểm yếu và thể hiện sự trưởng thành trong kinh doanh của mình bằng cách thừa nhận những điểm yếu và đề ra các bước khắc phục . Bạn được tài trợ như thế nào cho tới thời điểm này . Bạn có đầu tư tiền của minh vào doanh nghiệp hay không và bao nhiêu . Chủ đầu tư hiện nay là ai và tỷ lệ sở hữu của họ là bao nhiêu ?

Mục tiêu tương lai

Phần này cho người đọc biết công ty sẽ đi theo hướng nào . Bạn mong đạt được gì trong vòng 1 , 3 , 5 và 10 năm tới ? Liên hệ những mục tiêu này với khoản đầu tư bạn cần để cho nhà đầu tư hiểu tại sao bạn cần tiền của họ và bạn dự định dùng tiền đó để làm gì . Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận bằng ngôn ngữ lạc quan , nhưng đảm bảo phải thực tiễn .

Chiến lược rút khỏi công ty

Đây là lúc bạn giải thích cho nhà đầu tư làm thế nào họ thu hồi lại vốn đã bỏ ra , theo bạn số lợi nhuận trên vốn đầu tư họ sẽ thu được là bao nhiêu và trong khung thời gian là bao nhiêu . Chiến lược rút khỏi công ty có thể bao gồm việc bán hoặc sáp nhập công ty , đội ngũ quản lý mua lại , phát hành cổ phiếu lần đầu cho công chúng ( IPO ) hoặc bán cho tư nhân .

Xem ngay 6 bước khởi sự kinh doanh thành công

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Mô tả sản phẩm , dịch vụ và công nghệ . Bạn cần mô tả thật kỹ về sản phẩm dịch vụ mà mình định cung cấp ( tên gọi , hình dáng , kích thước , màu sắc , tính năng , tác dụng , … ) .

Bình luận về giá cả , dịch vụ , hỗ trợ , bảo hành , sản xuất ….

Lợi thế của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là gì và so với đối thủ cạnh tranh thì ra sao .

Lịch biểu tung những sản phẩm này ra thị trường và cần thực hiện những bước nào để đảm bảo đáp ứng được khung thời gian này ?

Có sự tham gia của các nhà kinh doanh khác không và nếu có thì họ là ai và vai trò của họ như thế nào.

Sản phẩm của bạn đã được kiểm tra/đánh giá chưa và nếu có thì được làm ở đâu , khi nào và kết quả ra sao .

Liệu có kế hoạch cho các sản phẩm tương lai hoặc dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo không ? và nếu có thì đó là sản phẩm gì và khi nào sẽ được sản xuất ?

Những sản phẩm mới này có được gộp vào doanh thu và dự toán chi phí không ?

PHÂN TÍCH NGÀNH

Phân tích ngành : xu hướng , triển vọng nhu cầu , những rào cản đối với gia nhập thị trường và tăng trưởng , ảnh hưởng của đổi mới và công nghệ , tác động của nền kinh tế , chính phủ và tiềm năng tài chính của ngành .

Mọi doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi của một ngành nào đó . Lập kế hoạch kinh doanh của bạn phải nêu được các lực lượng đang tham gia trong ngành của mình , những xu hướng và tăng trưởng cơ bản theo thời gian và công ty của bạn khớp ở chỗ nào . Trình diễn cho người ngoài biết bạn am hiểu và đã dự đoán được các nhân tố quan trọng của ngành mình , xây dựng nền tảng cho sự thành công của công ty của bạn .

Hãy nghĩ về ngành của bạn như là những công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự như của bạn . Điều này bao gồm các công ty bán những sản phẩm và dịch vụ tương tự , cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ trợ hoặc bổ sung . Bất cứ doanh nghiệp nào nằm ở giữa một đầu là cung cấp nguyên liệu thô và đầu kia là kênh phân phối loại sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đều năm trong ngành của bạn .

Trong phần phân tích ngành của lập kế hoạch kinh doanh , hãy trả lời cho các câu hỏi dưới đây :

 • Quy mô của ngành mình như thế nào xét cả về doanh thu và số công ty ?
 • Thảo luận đặc điểm của ngành này như : xu hướng tăng trưởng, đơn vị bán ra hoặc số nhân công.
 • Những nhân tố nào ảnh hưởng tới tăng trưởng hoặc suy thoái của ngành ?
 • Xu hướng trong những năm trước là gì ?
 • Dự báo xu hướng trong những năm sắp tới ? ( kể cả nghiên cứu minh họa )
 • Những rào cản gia nhập ngành của mình là gì ?
 • Có bao nhiêu công ty dự kiến gia nhập ngành trong tương lai ?
 • Những quy định nào của chính phủ tác động đến ngành và doanh nghiệp của bạn ?
 • Ngành của bạn có bọ điều tiết nhiều không hoặc có bị nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ không ?
 • Giải thích tổng quan về hệ thống phân phối sản phẩm và dịch vụ trong ngành của bạn .
 • Để được phân phối cho ngành của bạn có khó không ? Giải thích .

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Phần này trong lập kế hoạch kinh doanh nên trình bày về quy mô thị trường , xu hướng , tốc độ tăng trưởng , phân tích cạnh tranh , dự báo thị phần , giai đoạn phát triển tương đối và các quyết định về sản phẩm và dịch vụ . Điều quan trọng là mô tả tổng thể thị trường cũng như phân đoạn mục tiêu mà bạn đang mục tiêu . Bạn nên thảo luận những thay đổi quan trọng đang diễn ra trên thị trường , xu hướng ngắn và dài hạn , tác động của công nghệ , quy định của chính phủ và nền kinh tế .

Thị trường Mục tiêu

Điều cốt yếu là phải xác định rõ thị trường mục tiêu trong lập kế hoạch kinh doanh – nhà đầu tư cần thông tin này . Khách hàng của bạn hiện nay là ai và mô tả chi tiết đặc điểm của họ . Cung cấp thông tin như: tuổi , giới tính , vị trí địa lý , thu nhập , sức mua tương ứng và hơn nữa ( nếu cần ) .

Mục tiêu của phần này nhằm xây dựng một hồ sơ về khách hàng điển hình của bạn . Bạn càng mô tả các đặc tính của khách hàng rõ ràng bao nhiêu , càng dễ xây dựng một chương trình marketing để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả .

Thông tin và nghiên cứu được đưa vào phần thị trường mục tiêu nên lấy từ nguồn sơ cấp và thứ cấp . Nguồn sơ cấp bao gồm thông tin bạn phát hiện ra hoặc đúc kết được từ quan sát của bản than và nghiên cứu , như là nghiên cứu của cá nhân , kết quả bảng điều tra , đi thăm thực địa và đối thoại với chuyên gia trong ngành . Nguồn thứ cấp gồm các nguồn như tạp chí , sách , các báo cáo đã in , số liệu của chính phủ , hoặc tìm kiếm trên mạng internet .

KẾ HOẠCH MARKETING & BÁN HÀNG

Mô tả người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn . Họ là ai , ở đâu và có bao nhiêu người ? Số lượng này đang tăng hay giảm và tại sao ? Có sự tập trung về địa lý không ? Đối tượng mục tiêu của bạn chỉ là thị trường nội địa hay có thể gồm cả các cơ hội quốc tế ? Làm thế nào tiếp cận được thị trường ? Làm thế nào khách hàng biết được công ty , thương hiệu , hình ảnh và sản phẩm của bạn ? Ai sẽ chịu trách nhiệm bán hàng và marketing và thông tin nền về họ .

Phần marketing & bán hàng nên bao quát những chủ đề dưới đây :

 • Chiến lược bán hàng / phân phối
 • Chiến lược giá cả
 • Xác định vị trí sản phẩm
 • Quảng bá thương hiệu
 • Vật liệu thế chấp
 • Chiến lược quảng bá sản phẩm / thị trường
 • Quảng cáo và xúc tiến bán hàng
 • Quan hệ công chúng (PR)
 • Quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng
 • Marketing trực tiếp
 • Triển lãm thương mại
 • Chiến lược / kế hoạch lập trang website
 • Liên minh / quan hệ đối tác chiến lược
 • (Bảng) Ngân sách Marketing .

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH

Đối thủ cạnh tranh đã đi trước bạn trên thị trường . Họ đã thiết lập được vị trí , phân phối , tiếp cận thị trường và có khách hàng . Sự sống còn của doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào khả năng công ty giành được thị phần từ tay các đối thủ cạnh tranh – hoặc chiếm lĩnh được một phân đoạn của thị trường hiện chưa được khai thác .

Nên đưa ra bảng biểu hoặc đồ thị hình bánh cho thấy thị phần của các đối thủ cạnh tranh , xu hướng và thay đổi theo thời gian . Giải thích thị phần bạn dự định chiếm lĩnh và từ tay ai hoặc làm thế nào bạn xâm nhập được vào thị trường này .

Bạn cũng có thể trình bày mình có ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh ở chỗ nào ?
Tại sao khách hàng sẽ chọn bạn chứ không phải là các công ty khác ?
Ai đang chiếm lĩnh thị trường và tại sao họ làm được như vậy ?
Điểm dễ bị tổn thương của đối thủ cạnh tranh là ở chỗ nào và làm thế nào có thể tận dụng được những điểm yếu này .
Liệt kê những mặt mạnh và mặt yếu của từng đối thủ cạnh tranh với một cách nhìn khách quan .

Đây là những vấn đề bạn cần cân nhắc khi hoàn tất phân tích cạnh tranh .

Phần này nên gồm những mục sau :

 • Tổng quan
 • Các sự kiện / kinh phí gần đây
 • Sáp nhập / mua lại công ty
 • Liệt kê và mô tả các đối thủ cạnh tranh chính
 • Phân tích chính xác từng doanh nghiệp cạnh tranh
 • Mặt mạnh / mặt yếu
 • Tạo sự khác biệt cho công ty


ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Trong khi phần Tóm tắt Tổng quát có một đoạn rất ngắn về độ ngũ quản lý chủ chốt , phần này nên đi vào chi tiết từng cá nhân được giao trọng trách quản lý tiền của nhà đầu tư . Nhấn mạnh kinh nghiệm và thành công trước đây .

Phần này nên bao gồm :

 • Sơ yếu lý lịch tóm tắt đội ngũ quản lý chủ chốt
 • Sơ đồ tổ chức (hiện nay & tương lai)
 • Bảng bố trí nhân lực
 • Ban tư vấn
 • Ban giám đốc
 • Sơ đồ tổ chức

Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản sẽ giúp giải thích cơ cấu tổ chức công ty , cấu trúc báo cáo và các vị trí . Bảng sơ đồ nên phản ảnh các vị trí hiện nay và trong tương lai hoặc có thể đưa ra hai bảng – trước và sau khi có kinh phí . Hai bảng này sẽ hữu ích hơn nếu bạn dự báo được những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức sau khi có kinh phí .

 • Bảng bố trí nhân lực

Bạn dự định bổ nhiệm các cương vị nào và khi nào . Điều này nên gắn với việc sử dụng nguồn thu và dự báo tài chính .

 • Ban Tư vấn

Một Ban tư vấn tốt có thể là một tài sản giá trị giúp công ty đi qua được bãi mìn và phát triển chắc chắn . Hãy tìm những người là chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng ( kế toán , luật pháp , công nghệ , học giả , tư vấn , v.v… ) .

Xem ngay 6 bước khởi sự kinh doanh thành công

DỰ BÁO TÀI CHÍNH

Tất cả mọi thứ đưa vào lập kế hoạch kinh doanh đến thời điểm này cần hỗ trợ cho các giả định và dự báo về tài chính của bạn . Nói cách khác , người đọc không nên ngạc nhiên khi xem dự báo doanh thu trong vòng năm năm bởi vì bạn đã cho họ thông tin chi tiết về thị trường , cơ hội và chiến lược của mình . Bạn đã mô tả lợi thế so với đối thủ cạnh tranh , bạn đã liệt kê cách tiếp cận thị trường và đội ngũ quản lý có thể giúp đạt được mục tiêu đề ra . Dự báo nên có tính lôgic với những gì bạn đưa vào trong kế hoạch này .

Phần này nên cung cấp cho người đọc lý do tại sao bạn đưa ra dự báo tài chính và nên đề cập đến những mục sau :

 • Tổng doanh số
 • Dự báo đơn vị
 • Chi phí của hàng hóa đã bán
 • Tổng lãi
 • Phí / chi phí nhân sự
 • Chi phí marketing
 • Thâm nhập thị trường
 • Tiền thuê
 • Các tiện ích
 • Điện thoại
 • Lương
 • Kiểm kê
 • Phí thuê các nhà chuyên nghiệp
 • Hoa hồng
 • Đi lại & Giải trí
 • Nghiên cứu
 • Thuế địa phương
 • Thuế trong nước

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quản lý tài chính tốt là một trong những cách tốt nhất để doanh nghiệp duy trì khả năng sinh lợi và có khả năng chi trả . Bạn quản lý tài chính của doanh nghiệp mình tốt đến mức nào là vấn đề then chốt đối với mọi cuộc kinh doanh thành công . Mỗi năng hàng nghìn doanh nghiệp đầy tiềm năng thành đạt bị thua lỗ bởi quản lý tài chính kém . Với tư cách là chủ doanh nghiệp , bạn cần xác định và thực hiện chính sách tài chính dẫn tới và bảo đảm bạn sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính của mình .

Để quản lý tài chính một cách hiệu quả , lập kế hoạch ngân sách tốt và thực tiễn bằng cách xác định số tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp ( chi phí khởi sự doanh nghiệp ) và số tiền cần để duy trì hoạt động ( chi phí vận hành ) . Bước đầu tiên để xây dựng một kế hoạch tài chính tốt là hoàn tất báo cáo thu nhập , phân tích dòng tiền mặt và bảng cân đối tài sản – nếu công ty của bạn có doanh thu .

Xem thêm : Game Cashflow giáo dục tư duy tài chính

Báo cáo thu nhập

Công cụ đầu tiên cho việc báo cáo tài chính tốt là Báo cáo Thu nhập . Đây là thước đo doanh số và chi phí của công ty trong một khoảng thời gian xác định . Báo cáo này được soạn định kỳ ( hàng tháng trong năm đầu tiên và hàng năm trong suốt năm năm ) để cho thấy kết quả hoạt động trong khoảng thời gian kế toán này . Báo cáo này nên tuân thủ những Nguyên tắc Kế toán đã được thống nhất chung (GAAP) và có thông tin về doanh thu và chi phí không tính đến tính chất của doanh nghiệp .

Phân tích dòng tiền mặt

Phân tích dòng tiền mặt được thiết kế để cho thấy bạn đang dùng tiền vào đâu và với tốc độ nào ( tốc độ tiêu tiền ) . Bản phân tích này được nhà đầu tư rất quan tâm bởi vì nhà đầu tư muốn xem khi nào bạn dự báo có dòng tiền mặt tốt – tiền vào nhiều hơn tiền ra .

Bản cân đối tài sản

Bản cân đối tài sản cho thấy bức tranh về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm xác định , thường là kết thúc thời kỳ kế toán . Bản này liệt kê chi tiết các tài sản hữu hình và vô hình mà doanh nghiệp sở hữu (được gọi là tài sản có) và khoản tiền mà doanh nghịêp nợ , hoặc là đối với chủ nợ (tài sản nợ) hoặc là đối với chủ sở hữu (vốn góp của cổ đông hoặc giá trị tịnh của doanh nghiệp) .

CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI CÔNG TY

Để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp của mình , điều mấu chốt là phải có một kế hoạch rút lui dành cho nhà đầu tư để họ có thể thu hồi vốn của mình và rút khỏi công ty của bạn . Phần viết về chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp của bạn cũng nên nêu ra kế hoạch dài hạn cho doanh nghịêp mình .

Bắt đầu bằng cách tự hỏi tại sao mình lại bắt tay vào kinh doanh . Bạn có cho rằng mình sẽ vẫn tiếp tục điều hành công ty sau 20 năm , hoặc bạn có qua tâm đến việc tiếp tục phát triển sau một vài năm ? Bạn tham gia kinh doanh để cuối cùng thu được khoản tiền lớn , hay là bạn quan tâm nhiều hơn đến việc điều hành một doanh nghiệp gia đình phát triển vững chắc và bền vững ?

Điều quan trọng phải nghĩ qua hết những vấn đề này và quyết định bạn dự định làm gì với doanh nghiệp của mình trước khi bạn có thể trả lời một cách thấu đáo những câu hỏi này và xử lý được các vấn đề liên quan tới việc làm thế nào nhà đầu tư có thể rút lui khỏi doanh nghiệp của bạn .

Sau đây là một số chiến lược rút lui cần cân nhắc :

 • Bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu ( Initial Public Offering ) ( một sự kiện rất hiếm đối với các công ty mới thành lập )
 • Sáp nhập/Mua lại công ty
 • Đối tác kinh doanh mua lại doanh nghiệp
 • Bán quyền kinh doanh ( Franchise )

2 . Mẫu lập kế hoạch kinh doanh số 2

KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Giới thiệu chung :
1. 1 Đối tượng
1. 2 Nhiệm vụ
1. 3 Mấu chốt cơ bản để thành công

2. Tóm tắt kinh doanh
2. 1 Quyền sở hữu công ty

2. 2 Tóm tắt khởi sự doanh nghiệp

Mô tả lịch sử của dự án – sản phẩm , thị trường , địa điểm , hình thức pháp lý , kế hoạch thực hiện & kế hoạch tài chính .

2. 3 Các sản phẩm và dịch vụ

Tóm tắt sản phẩm/dịch vụ được chào bán/ cung cấp

2. 4 Vị trí của công ty và các điều kiện thuận lợi

Địa điểm của doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để giảm giá các chi phí hoặc tăng các cơ hội của các khách hàng dừng chân tại doanh nghiệp để xem các sản phẩm hoặc yêu cầu các dịch vụ của bạn . Địa điểm phụ thuộc vào các loại hình kinh doanh như bán lẻ , định hướng dịch vụ hoặc quan hệ sản xuất . Có một số yếu tố quan trọng để xem xét địa điểm cũng như tiếp cận nguồn nguyên liệu thô , tiếp cận thị trường và các kênh phân phối , các phương tiện sẵn có để vận chuyển, hiệu quả & giá lao động lành nghề rẻ …

3 . Các sản phẩm và các dịch vụ

3. 1 Mô tả sản phẩm và dịch vụ :

Mô tả vắn tắt về sản phẩm, kích cỡ , màu sắc , hình dáng và hàng loạt các sản phẩm được chào bán hoặc đặc điểm của dịch vụ được cung cấp . Giới thiệu công dụng, những lợi ích, dù đó là một sản phẩm/dịch vụ mới hoặc đã có .

3. 2 So sánh sự cạnh tranh

Xác định cái gì sẽ làm cho sản phẩm/dịch vụ trở thành độc nhất trên thị trường . Liệu đó sẽ là một sản phẩm có chất lượng tốt hơn những sản phẩm đang có mặt hiện nay hay giá cả sẽ là một khác biệt đáng kể làm cho sản phẩm bán ra được dễ dàng hơn ? Những đặc điểm sẽ làm cho sản phẩm khác với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh có thể là gì ?

3. 3 Ấn phẩm quảng cáo chào hàng

3. 4 Tìm nguồn

Xác định các nguồn khác nhau về nguyên liệu thô và nhân công và khả năng sẵn có trong năm nhằm mục đích bảo đảm cho sự sản xuất liên tục . Dự tính những vấn đề có thể xảy ra với các nguồn và tìm kiếm các giải pháp .

3. 5 Công nghệ

Xác định trang thiết bị máy móc cần thiết để sản xuất và dự tính những chi phí chính xác . Nhìn chung việc này sẽ tốt hơn nhiều nếu bắt đầu xây dựng với quy mô vừa phải , bắt đầu từ một tổ nhà nhỏ hoặc thậm chí thuê địa điểm và có trang thiết bị máy móc cần thiết tối thiểu . Chu kỳ sử dụng có ích của máy móc và các trang thiết bị phải được xem xét trong phần này , có tính đến khấu hao .

3. 6 Các sản phẩm và dịch vụ trong tương lai

4.Phân tích thị trường

4. 0 Tóm tắt

4. 1 Phân đoạn thị trường

Mô tả toàn cảnh địa lý (đó là nơi mà hầu hết các sản phẩm được bán ra) và nhằm mục tiêu cụ thể trong dân số thuộc khu vực đó .

4. 2 Phân tích ngành

4. 2. 1 Các thành viên tham gia đến ngành

Xác định khách hàng mục tiêu rõ ràng , có thể cũng như các tính cách của họ và hồ sơ về tuổi tác , giới tính , thu nhập , thực tiễn mua hàng , các kênh tiêu dùng , cách sống và thị hiếu nhằm mục đích đảm bảo rằng sản phẩm cần thiết phù hợp với nhu cầu và cũng như những mong muốn của họ . Nếu họ là các tổ chức khác hoặc các doanh nghiệp , khối lượng tiêu dùng của họ và tiến trình tạo ra quyết định trong việc mua sản phẩm và thanh tốn cũng nên được xem xét đến .

4. 2. 2 Các kiểu phân phối.

Lựa chọn kênh phân phối đạt kết quả nhất về sản phẩm/dịch vụ xem xem sản phẩm/dịch vụ nên được trực tiếp bán cho các khách hàng hay bán thơng qua trung gian .

4. 2. 3 Các kiểu cạnh tranh và mua hàng

4. 2. 4 Các đối thủ cạnh tranh chính

Miêu tả những đối thủ cạnh tranh hiện có mặt trong khu vực thị trường , điểm mạnh , điểm yếu , tầm quan trọng của họ đối với doanh nghiệp của bạn

4.3 Phân tích thị trường

5 Chiến lược và việc thực hiện

5.0 Tóm tắt

5.1 Chiến lược Marketing

Hình thành chiến lược marketing nghĩa là lập kế hoạch phù hợp , cân đối và hợp nhất chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp , chiến lược giá cả , chiến lược phân phối và chiến lược quảng cáo . Đây là sự cần thiết cho một doanh nghiệp mới nhằm mục đích bước vào thị trường xác định và cạnh tranh nhiều hơn là các doanh nghiệp hiện có .

5. 1. 1 Thị trường mục tiêu và phân đoạn thị trường

5. 1. 2 Chiến lược giá cả

Lựa chọn chiến lược giá cả thích hợp mới vì đây là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của doanh nghiệp .

5. 1. 3 Chiến lược hỗ trợ

Quảng cáo là cần thiết để hấp dẫn và thuyết phục người mua để mua sản phẩm của bạn và không mua của các đối thủ cạnh tranh của bạn nhằm mục đích đạt được những doanh thu dự tính . Hỗ trợ bán hàng nói chung được chia thành quảng cáo , hỗ trợ bán hàng , ấn phẩm và bán hàng cho cá nhân . Cần phải xem xét kỹ ngân sách chi cho hỗ trợ trong kế hoạch kinh doanh .

5. 1. 4 Chiến lược phân phối

Xác định người trung gian tiềm năng để liên hệ nhằm mục đích đạt được doanh thu chỉ tiêu .

5. 1. 5 Chương trình marketing

5. 2 Chiến lược bán hàng

5. 2. 1 Dự báo bán hàng

Dự tính doanh thu chỉ tiêu trong tháng và hàng năm trên cơ sở tối thiểu là 5 năm tiếp theo . Đây là một yếu tố chính của kế hoạch kinh doanh . Thực tế hơn , đó là sự chính xác hơn những dự tính khác có thể .

5. 2. 2 Kế hoạch bán hàng

5. 3 Liên minh các chiến lược

5. 4 Dịch vụ và hỗ trợ

Mô tả dịch vụ phụ được chào bán hàng cùng các sản phẩm/dịch vụ chính nhằm thoả mãn các nhu cầu khác của khách hàng .

5. 5 Các điểm mốc quan trọng

6 Quản lý

6. 0 Tóm tắt

6. 1 Cơ cấu tổ chức

Xác định rõ một hình thức đăng ký kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh dựa chủ yếu vào kinh nghiệm chủ sở hữu trong quản lý kinh doanh và khía cạnh chuyên môn . Chuẩn bị một sơ đồ tổ chức mà trong đó từng chức năng được minh họa cụ thể .

6. 2 Nhóm quản lý

Mô tả nhân sự chủ chốt trong nhóm quản lý về mặt hiểu biết , kinh nghiệm quan hệ kinh doanh , trình độ học vấn và trách nhiệm của họ trong kinh doanh .

6. 3 Sự khác biệt của nhóm quản lý

6. 4 Kế hoạch nhân sự

Dựa vào biểu đồ tổ chức xác định kế hoạch để thuê nhân sự cấn thiết , chuẩn bị phần miêu tả công việc , các tiêu chí để lựa chọn , tiền thù lao và các phụ cấp khác cho nhân viên .

6. 5 Xem xét các phần quản lý khác

7. Kế hoạch tài chính

7. 1 Những giả định quan trọng

Đưa ra những điều kiện quan trọng mà thiếu chúng phần kế hoạch tài chính có thể bị thất bại .

7. 2 Các chỉ số tài chính cơ bản

7. 3 Phân tích điểm hòa vốn

Điểm hồ vốn là mức sản xuất mà ở đó doanh nghiệp không thu được lợi nhuận hoặc cũng không bị lỗ . Sản xuất trên mức này sẽ có lãi và sản xuất dưới mức này sẽ làm doanh nghiệp bị lỗ . Điểm này có thể được tính tốn bằng giá trị sản lượng sản xuất , tỉ lệ % hoặc doanh thu .

7. 4 Lỗ lãi dự kiến

Bản báo cáo lãi , lỗ cho biết kết quả của hoạt động kinh doanh trong một thời gian nhất định ( tháng hoặc năm) . Nó có thể được tính bằng cách lấy doanh thu trừ đi các chi phí hoạt động trong cùng thời gian .

7. 5 Dự kiến lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt trong doanh nghiệp cho biết các nguồn (đầu vào) và việc sử dụng (đầu ra) tiền trong kinh doanh của năm đó . Bằng cách lập kế hoạch về lưu chuyển tiền mặt của doanh nghiệp , bạn sẽ dự tính được khi nào bạn cần một khoản tiền mặt bổ sung và khi nào bạn có thể có thêm một khoản tiền dư . Nếu bạn vay từ ngân hàng thì họ sẽ phải biết kế hoạch lưu chuyển tiền mặt của bạn .

7. 6 Bản dự tính cân đối kế tốn

Bảng cân đối kế tốn là báo cáo tài sản (tích sản) và trái vụ nghĩa vụ tài chính , đưa ra một bức tranh về tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, ví dụ vào cuối năm .

7. 7 Tỉ lệ kinh doanh

Trong phần cuối của kế hoạch kinh doanh , cần thiết phải kiểm tra tính khả thi của dự án về mặt tài chính . Liệu lợi nhuận của năm đầu tiên có đủ để trả nợ và hồn trả lãi suất không ? Điều gì xẩy ra với khả năng sinh lời dự kiến nếu chi phí nguyên liệu thô tăng 10% ? Cái gì nếu dự tốn doanh thu chỉ có 80% là hiện thực ? Doanh nghiệp có thể phải có nghĩa vụ trả lãi bằng tiền mặt hàng tháng ? Các tỉ lệ tài chính khác nhau được sử dụng để trả lời tất cả các vấn đề như vậy .

Xem ngay 6 bước khởi sự kinh doanh thành công

————-

Trên đây các bạn vừa tham khảo 2 bản lập kế hoạch kinh doanh mẫu , về cơ bản chúng đều có bố cục giống nhau . Cái mà mình muốn lưu ý với các bạn đó là tùy vào mục đích và đối tượng sử dụng bản kế hoạch kinh doanh mà ta viết theo các hướng khác nhau . Chẳng bạn , nếu bạn viết kế hoạch kinh doanh để kêu gọi vốn đầu tư thì cần phải phân tích thật sâu nội dung dòng tiền của dự án , chỉ rỗ tổng nhu cầu vốn cần , điểm hòa vốn , mức doanh thu – lợi nhuận dự kiến … Nhưng nếu bạn viết kế hoạch kinh doanh để trình cho cơ quan quản lý môi trường thì bạn cần nhấn mạnh vào yêu tố công nghệ của dự án , các yếu tố đảm bảo vệ sinh môi trường … có như vậy họ mới duyệt dự án cho bạn .

Chúc các bạn thành công !

Aleo là gì? Cơ hội kiếm 1 triệu đô và x100 tài sản mùa Uptrend

Aleo là gì? Dự án tiềm năng Top 1 thế giới Crypto và cơ hội x100

Theo: khoisukinhdoanh.net

Thông tin Trương Văn Hòa

Cách duy nhất để phát triển doanh nghiệp thành công trên Internet là tạo ra một hệ thống phễu bán hàng. Chuyên gia Trương Văn Hòa - CEO Lamgiau247 sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.

Khuyến nghị

20 xu hướng khởi nghiệp kinh doanh sẽ thống lĩnh thị trường 5 năm tới

Khởi nghiệp kinh doanh là xu hướng mà rất nhiều người tìm kiếm và làm …

Theo dõi
Thông báo cho
guest

44 Góp ý
Đánh giá nhiều nhất
Mới nhất Lâu đời nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Kiều Nga
9 Năm Trước

mình share cho mọi người website để học và lập kế hoạch kinh doanh trên phần mềm, rất khoa học và tiết kiệm thời gian, mọi người có nhu cầu thì tham khảo nhé. https://kehoachkinhdoanh.biz/

Trương Đình Thường
9 Năm Trước

DU LỊCH CÙNG SINH VIÊN ĐÀ LẠT – MIỄN PHÍ
– Chỉ đường, hỗ trợ du khách khi gặp sự cố
– Cung cấp thông tin du lịch Đà Lạt
– Tư vấn nhà hàng, khách sạn phù hợp
– Thiết kế chương trình tour, tư vấn điểm du lịch
LIÊN HỆ
HOTLINE: 0965.968.151 – 0934.968.151 – 0942.968.151
Website: http://www.Dulichcungsinhvien.com
Facebook: http://www.facebook.com/HuongdanvienDaLat
Email: Dulichcungsinhvien@gmail.com

Hồ Phi Công
9 Năm Trước

Tôi đang có một kế hoach kd rất tuyệt…..và đang chờ tới thời điểm thích hợp…..kế hoạch đang trùm mền……
Mong mọi người ủng hộ….

Xinood Pham
9 Năm Trước

https://thaibinhnguyen.com/index.php <—– chuyên hoạt động kinh doanh các dịch vụ về lĩnh vực CNTT

Huynh Ngoc Thach
9 Năm Trước

mở mềm ra cho em xin cái kế hoạch đó đi để đôi ta xem xét hợp tác .

Vân Nguyen
9 Năm Trước

cám ơn anh bài viết rất hữu ích

Hòa Lê Ask
8 Năm Trước

Cảm ơn, bài viết rất hay và chi tiết 🙂

Phan Tom
8 Năm Trước

mình share cho mọi người website để học hỏi những kinh nghiệm lập kế hoạch kinh doanh, rất hữu ích cho các cá nhân và các doanh nghiệp , mọi người có thể tham khảo tại website https://kehoachviet.com

Toan Euro
8 Năm Trước

CĂN HỘ GẦN Vinmart Quang Trung, GÒ VẤP
https://goo.gl/3EF7Ap

Phan Tom
8 Năm Trước

Taichinh24.com
Vay vốn nhanh

Học Thiết Kế WEB
8 Năm Trước

Giải Pháp Kinh Doanh Nào Hiệu Quả Cho Người Khởi Nghiệp? Với xu hướng hiện nay, kinh doanh trên internet đang được rất nhiều người áp dụng và thành công. Với ưu thế không cần mặt bằng, không cần nhiều vốn, không cần nhiều nhân sự. Tuy nhiên để thành công trong lĩnh vực này đòi hỏi bạn phải có những kiến thức về nó. Nếu bạn quan tâm lĩnh vực này hãy nhấp vào link: ==>https://hoclamweb.edu.vn/ . Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế web bán hàng trong vòng 5 ngày hoạt động 24/24. quảng cáo trên… Đọc thêm »

Yourich Academy
8 Năm Trước

Tặng miễn phí trọn bộ 230 DVD tư duy làm giàu

Bộ video ghi lại các khóa học đỉnh cao của các diễn giả hàng đầu như : T.Harv Eker, Robert Kiyosaki, Jordan Belfort, Adam Khoo ..

Dành tặng cho 200 bạn đăng ký sớm nhất
=>Đăng ký qua link : https://www.dvdlamgiau.info/

Yourich – biến đam mê thành công việc kinh doanh

Cho Để Nhận
8 Năm Trước

Chia sẻ của bạn thật hay và hữu ích.
Mình có tham khảo nhiều bài viết, thấy nội dung bài viết ở trang này nói về cách xây dựng kế hoạch kinh doanh khá hay. Mình chia sẻ để mọi người ai quan tâm thì tham khảo nhé:
https://www.ikhampha.com/2014/07/xay-dung-chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua.html

đầu tư gì nên
8 Năm Trước

Chia sẻ rất thú vị 😀 nhân đây mình nhận tư vấn 😀 [Tư vấn] đầu tư forex, chọn sàn forex nào tốt nhất, uy tín Muốn tham gia đầu tư và tìm hiểu về forex lâu dài. Nhưng đôi khi các Bác vẫn cảm thấy không tự tin khi vào thị trường forex Hoặc đôi khi giao dịch lại chưa như kỳ vọng Thậm chí còn sợ đặt lệnh khi vào thị trường… Vấn đề tâm lý khi tham gia thị trường này… Chìa khóa ở đây là gì? Hãy cùng trao đổi phía dưới comment hoặc Liên hệ… Đọc thêm »

David Nguyen
8 Năm Trước

chuyên tư vấn thiết kế thi công và hoàn thiện nội thất cho các căn hộ chung cư thô, nhà liên kế, biệt thự dự án thô và hoàn thiện cơ bản.bên cạnh đó còn cung cấp nội thất cao cấp mang lại không gian sống đẳng cấp cho ngôi nhà bạn.
LH 0982638593 or truy cập trang web: cenplus.vn
chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng

Cong Binh Tran
8 Năm Trước

Chien luot

Thạch Ngọc
8 Năm Trước

Hay! Nên tham khảo

Nguyễn Mười
8 Năm Trước
Lam Huynh
8 Năm Trước

check in đi bạn

Hồ Phi Công
8 Năm Trước

Lam Huynh ok Bạn cho mình xin địa chỉ gmail đi mh gửi cho bạn tham khảo?

Phat Nguyen
8 Năm Trước

Hồ Phi Công Mình cũng muốn hợp tác nữa bạn Phi Công ơi

Phat Nguyen
8 Năm Trước
Nguyễn Đình Huynh
8 Năm Trước

Bạn muốn kiếm tiền từ internet ??
Tôi đã kiếm được 1500 usd trong 5 ngày từ internet từ Project Breakthrough và muốn chia sẽ cho các bạn 14 video hướng dẫn cách kiếm tiền từng bước một hoàn toàn miễn phí. Chương trình giúp những người đang kiếm tiền trực tuyến gia tăng thu nhập lên nhiều lần, những người mới bắt đầu có thể tạo thu nhập ngay khi xem xong các video.
Truy cập : https://hocvienmarketing.net/

Công Tý St
8 Năm Trước

congdz1234@gmail.com bạn gửi mình với !

NhienQuynh Nguyen
8 Năm Trước

Đầu tư kinh doanh với lợi nhuận cao theo phương châm :
THÔNG TIN NHANH – ĐẦU TƯ ĐÚNG – THÀNH CÔNG LỚN
Hãy liên hệ mình nhé hoặc trang wed :
https://saovanggroup.com/

Cụ thể : với kì hạn 3 tháng = 4.2%( 1.4%/1 tháng )và lên đến 20.4% = 12 tháng cho kì hạn 12 tháng
500 Triệu +2 %/1 tháng (24%=1 năm)

Nghia Ngo
8 Năm Trước

mÌNH O ĐỒNG THÁP LẬN
ÍT KHI LÊN TP NẾU MÌNH MUỐN THAM GIA THÌ PHẢI LÀM SAO
0915.362.139 ALO CHO MÌNH NHE`

Linh Nguyễn Thùy
8 Năm Trước

Em đang bắt đầu kế hoạch mở cửa hàng bán các loại khô cá :https://taphoaonline.net/
Mọi người ủng hộ em nhé!

LK Lam
8 Năm Trước

hay quá, đúng cái cần, đang ngáo ngơ lắm đây

Thuong Tran Hoai
8 Năm Trước

Hồ Phi Công cho minh xin ke hoach kd di ban.tranhoaithuong09061988@gmail.com

Tuan Nguyen
8 Năm Trước

Hướng dẫn đầu tư lợi nhuận lên tới 30% mỗi tháng từ Hashocean.
Hashocean là dịch vụ thuê máy đào đồng bitcoin bằng công nghệ đám mây, cty hoạt động trên 4 năm. Lợi nhuận được trả hằng ngày.
Lưu ý: Bitcoin là đồng tiền rất uy tín được cả thế giới công nhận, đây không phải kinh doanh đa cấp.
Xem hướng dẫn chi tiết tại : https://hocvienmarketing.net/

Huy Là Mình
7 Năm Trước

mình muốn được học hỏi viecgicokho@gmail.com

Huy Là Mình
7 Năm Trước

chào các bạn! mình cần hỗi trợ lập bản kế hoạch chi tiết về mua, bán cây sanh, cây cảnh các loại cây, lập kế hoạch vê dự án làm hệ sinh thái. bạn nào biết thì chia sẻ nhé. gmail là: viecgicokho@gmail.com cảm ơn! chúng ta có thể là cộng của nhau ấy.

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
7 Năm Trước

CÔNG TY KẾ HOẠCH VIỆT CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH, LÊN PHƯƠNG ÁN VAY VỐN NGÂN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP CHO MỌI CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC.
https://kehoachviet.com/

Kehoachviet.com
Kehoachviet.com
6 Năm Trước

Công ty KẾ HOẠCH VIỆT
Wesite : kehoachviet.com
Phone: (028)66787965 . Hotline: 0903 349 539
CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP : LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH, TƯ VẤN ĐẦU TƯ,TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC CHO CÁC CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC.

Chauphuoc
Chauphuoc
6 Năm Trước

Mình cần lập bản kế hoach kêu gọi đầu tư ! Ban lập cho minh dc ko? Chi phi the nào

Chauphuoc
Chauphuoc
6 Năm Trước
Reply to  Chauphuoc

Mình cần lập bản kế hoach kêu gọi đầu tư ! Ban lập cho minh dc ko? Chi phi thế nao ? Ban con the lien he voi minh 0973704767

quý
quý
6 Năm Trước
Reply to  Chauphuoc

kế hoạch đầu tư hử? có. nhưng cần nhiều thông tin đấy. nt qua zalo nhé.

bcgroupvn
bcgroupvn
6 Năm Trước

Kinh doanh gì với vốn dưới 300 triệu đồng theo xu thế 2018? • Siêu thị mini? Bách hóa tổng hợp? Quán ăn? Café nhạc, café sách? Phòng trà? • SPA? Homestay? Motel? • Cửa hàng thời trang? Cửa hàng buôn bán? Garage rửa xe? … PHI THƯƠNG BẤT KHẢ PHÚ!!! CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐANG CHỜ CÁC BẠN!!! Lợi ích của Quý khách: • Tiết kiệm, tối ưu hóa vốn bỏ ra. • Nên hay không nên thuê mặt bằng đẹp, giá mắc/ hay mặt bằng vừa phải/ hay mặt bằng giá rẻ? • Biết trước được xác… Đọc thêm »

homedy
homedy
6 Năm Trước

Không có kế hoạch nào là hiệu quả, chỉ có xộc vào làm kinh doanh, sai rồi sửa

Gabriel
Gabriel
5 Năm Trước
Reply to  homedy

Sao ko học hỏi đại bàng để có tầm nhìn trên cao. Cứ đi lòng vòng dưới đất đụng vào đá thì sửa sai, ví như gà có tầm quan sát hạn chế

Doanh nghiệp và Thương hiệu

Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam là một trong những ấn phẩm song ngữ uy tín dành cho giới Doanh nghiệp, Doanh nhân Việt Nam và nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam. Với nội dung bao gồm các chuyên mục chính: Kinh tế, Thương hiệu, Thương gia, Cuộc sống, tạp chí thu hút độc giả bởi những bài nhận định sắc xảo về các vấn để thời sự kinh tế hay những bài viết đề cập tới các yêu cầu cụ thể của giới doanh nghiệp Việt Nam thông qua sự phân tích sâu sắc, đồng thời… Đọc thêm »

Dong Son Tran
8 Năm Trước

Kinh doanh gì hiệu quả với số vốn từ 50 triệu ? Bạn đang mong muốn tự kinh doanh nhưng: – Chưa biết chọn sãn phẩm kinh doanh hiệu quả, – Chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh, thiếu kĩ năng marketing, bán hàng … – Bạn thiếu những mối quan hệ, đồng đội giàu kinh nghiệm tư vấn, hổ trợ bạn kinh doanh thành công Nếu bạn đang gặp vấn đề trên hay tham gia vào CLB chúng tôi Chúng tôi là những nhà đầu tư, kinh doanh có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi kết nối những người… Đọc thêm »

44
0
Would love your thoughts, please comment.x