Hãy đáp lại mọi tình huống từ tình cảm yêu thương cao hơn chính bạn, chứ đừng phản ứng  từ cảm giác sợ hãi thấp kém hơn bạn. Bạn sẽ không chỉ hạnh phúc hơn mà bạn còn giàu có hơn.

học cách sống cao hơn chính bạn