Nhận miễn phí bộ tài liệu kinh doanh trị giá 1.000$

(Chúng tôi sẽ bảo mật 100% thông tin của bạn)

TRONG BỘ TÀI LIỆU NÀY CÓ GÌ?

Bộ tài liệu giúp bạn phát triển bứt phá công việc kinh doanh bao gồm:

  • Công cụ Marketing, Sales
  • Bản mô tả công việc phòng ban
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng
  • Biểu mẫu xây dựng KPI, nội quy, quy chế, lương thưởng.
  • Quy trình bài bản cho doanh nghiệp, sách bổ trợ cho quản lý lãnh đạo.

Download Trọn Bộ Tài Liệu Của Lamgiau247

Vui lòng nhập chính xác email để chúng tôi có thể gửi link download đến cho bạn!


© 2019 Copyright by Lamgiau247.