Nhận miễn phí bộ tài liệu kinh doanh trị giá 1.000$

(Chúng tôi sẽ bảo mật 100% thông tin của bạn)

TRONG BỘ TÀI LIỆU NÀY CÓ GÌ?

Bộ tài liệu giúp bạn phát triển bứt phá công việc kinh doanh bao gồm:

  • Công cụ Marketing, Sales
  • Bản mô tả công việc phòng ban
  • Xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng
  • Biểu mẫu xây dựng KPI, nội quy, quy chế, lương thưởng.
  • Quy trình bài bản cho doanh nghiệp, sách bổ trợ cho quản lý lãnh đạo.

​VÀ BỘ SÁCH VỀ KINH DOANH

Download Trọn Bộ Tài Liệu Của Lamgiau247

Vui lòng nhập chính xác email để chúng tôi có thể gửi link download đến cho bạn!


© 2019 Copyright by Lamgiau247.